COVID-19 plasma behandeling met HemoClear

Zwolle, 14 september 2020. Het Academisch Medisch Centrum (AZP) in Paramaribo, Suriname, heeft met succes onderzoek gedaan naar een efficiënte methode om COVID-19 patienten te behandelen met antilichamen-houdend plasma van genezen COVID-19 patienten. In tegenstelling tot Europese strategieën om plasma te verzamelen vraagt het Academisch Medisch Centrum herstelde patiënten bloed te doneren voordat zij worden ontslagen uit het ziekenhuis. Vroeg in het herstelproces is de hoeveelheid antilichamen in het bloed tot tien keer hoger dan later in het herstel en bovendien van een effectievere samenstelling.

Het eerste onderzoek laat uitstekende resultaten zien, zowel bij patiënten waarbij de ziekte verslechtert naar een kritieke status, als bij patiënten die afhankelijk werden van beademingsapparatuur.

Het bewerken van het plasma wordt ondersteund door het innovatieve Nederlandse bloedfilter HemoClear. In een steriele, eenvoudige en kosteneffectieve procedure scheidt dit filter plasma van rode bloedcellen. Het plasma wordt gebruikt voor behandeling van meerdere COVID-19-patiënten terwijl de rode bloedcellen met een autologe transfusie terug worden gegeven aan de donor om verder herstel niet te belemmeren.

AZP-anesthesist Dr. Rosita Bihariesingh stelt dat “de resultaten meer dan veelbelovend zijn, terwijl de procedure kosten en benodige handelingen minder zijn dan beschikbare alternatieven. We wachten nu op goedkeuring om de patiëntengroep in onze studie uit te breiden”.

De CEO van HemoClear, Vincent Franssen, bevestigt de groeiende belangstelling voor de Surinaamse methode “Er zijn verschillende goedkeuringsaanvragen in behandeling bij de autoriteiten van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen om de Surinaamse methode te gebruiken, HemoClear is er trots op deze landen te ondersteunen in hun strijd tegen COVID-19”.

2 thoughts on “COVID-19 plasma behandeling met HemoClear

  1. Pingback: Onderzoek AZP naar behandeling COVID-19 met plasma van genezen patiënten succesvol - Waterkant

  2. Pingback: AZP study into treatment of COVID-19 with plasma from cured patients successful | CoRona 24 News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *